لینک به سایت

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپارسال به دوستانارسال به دوستان

 
جهت قرار دادن لینک سایت تورهای طبیعت گردی البرز در وب سایت خود می توانید از نمونه های زیر استفاده نمایید.
همچنین خوشحال خواهیم شد در صورتی که لینک ما را در  وب سایت خود قرار داده اید به ما اطلاع دهید.

 

تورهای طبیعت گردی البرز

<a href="http://alborztour.com" title="تورهای طبیعت گردی البرز">
<img alt="تورهای طبیعت گردی البرز" src="http://alborztour.com/files/portal/u1/alborztour-t1.gif" style="border-width: 0px; width:80px; height:15px;" /></a>
تورهای طبیعت گردی البرز

<a href="http://alborztour.com" title="تورهای طبیعت گردی البرز">
<img alt="تورهای طبیعت گردی البرز" src="http://alborztour.com/files/portal/u1/alborztour-t2.gif" style="border-width: 0px; width:120px; height:60px;" /></a>
تورهای طبیعت گردی البرز

<a href="http://alborztour.com" title="تورهای طبیعت گردی البرز">
<img alt="تورهای طبیعت گردی البرز" src="http://alborztour.com/files/portal/u1/alborztour-t3.gif" style="border-width: 0px; width:468px; height:60px;" /></a>

Adventure and Trekking Tours in Iran | Trekking and Climbing Tours