چشمه های باداب سورت

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپارسال به دوستانارسال به دوستان

چشمه های شگفت انگیز باداب سورت:

دومین اثر طبیعی ملی ایران (ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی).
در آسیا اين اثر بي نظير بوده و فقط در كشور تركيه مشابه آن بصورت رسوبات نمكي و به رنگ سفيد وجود دارد.

توضیح:
•  اولين اثر ثبت شده قله دماوند مي باشد.
•  سومین اثر ثبت شده سرو ابر کوه مي باشد.

Adventure and Trekking Tours in Iran | Trekking and Climbing Tours